EN 

Vpis Fitnesmanija

Participant

First name

Last name

Birthday

E-mail

Phone number

Gender

IZJAVA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV
Tvoji podatki in njihova varnost so za nas zelo pomembni. Zaradi tega z njimi delamo zelo skrbno. V naslednjem razdelku ti bomo natančno razložili, katere podatke zbiramo, kje jih shranjujemo in v katere namene jih uporabljamo.

OBRAZEC ZA STIK
Če nam pošlješ poizvedbo z našim obrazcem za stik, bomo podatke, ki jih navedeš, shranili v našem spletnem strežniku, uporabili pa jih bomo samo za odgovor na tvojo zadevo. Tvojih podatkov ne bomo posredovali drugim, prav tako jih ne bomo uporabljali za oglaševanje. Vsi podatki tvoje poizvedbe bodo samodejno izbrisani po največ 12 mesecih.


1. KDO JE ODGOVOREN ZA OBDELAVO PODATKOV IN NA KOGA SE LAHKO OBRNETE V PRIMERU VPRAŠANJ?
Za obdelavo podatkov je odgovoren:
FITNES MANIJA, Rebeka Madžarović s.p., Pristaniška ulica 4, 6000 Koper
Za vsa vprašanja v povezavi z obdelavo podatkov se lahko obrnete na: INFO@FITMANIA.NET ali REBEKA_FIT@YAHOO.IT

2. KATERI OSEBNI PODATKI SE OBDELUJEJO IN NA KAK NAČIN SMO SI OSEBNE PODATKE PRIDOBILI?
Obdelujemo osebne podatke, ki ste nam jih posredovali v sklopu vašega članstva ter treninga v centru FITNES MANIJA.
K tem osebnim podatkom sodijo:

• Ime in priimek, naziv, naslov, kontaktni podatki (e-pošta, telefonska številka, stanje (status) članstva, podatki o zakonitih zastopnikih ali skrbnikih (pri mladoletnih članih), fotografija katero vam naredimo ob včlanjenju v center in katera je potrebna za prepoznavnost člana  fitnes centra.

• Pri mladoletnih članih se dodatno obdelujejo še sledeči osebni podatki o zakonitih zastopnikih ali skrbnikih:
• Ime in priimek, datum rojstva, kontaktni podatki (e-pošta, telefonska številka).

3. NA PODLAGI KATERIH ZAKONSKIH PREDPISOV IN S KAKŠNIM NAMENOM SE ZBIRAJO IN OBDELUJEJO OSEBNI PODATKI?

• Vaše osebne podatke obdelujemo z namenom izpolnjevanja obveznosti iz članstva ter za izvedbo vašega treninga. Namen obdelave podatkov za izpolnjevanje obveznosti članstva leži v prvi vrsti v upravljanju s strankami, organizaciji vašega treninga, obračunavanju vadnine ter v opominjanju v primeru odprtih obveznosti.

• Vaše osebne podatke obdelujemo iz legitimnih interesov, pod pogojem, da v okviru tehtanja interesov vaša pravica do tajnosti teh podatkov ne prevlada nad našim interesom. V naših legitimnih interesih je, da vam pošiljamo neposredna oglasna sporočila o naših izdelkih in storitvah. Vaše soglasje za obdelavo osebnih podatkov za oglaševanje lahko kadar koli prekličete (za podrobnosti glej točko 6).

Obdelava osebnih podatkov poteka tudi zaradi izpolnjevanja različnih zakonskih obveznosti. Primeri takšnega obdelovanja osebnih podatkov zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti so:
• vodenje zakonsko predpisanega knjigovodstva,
• podajanje informacij organom pregona in sodiščem v primeru potrebe.

4. KOMU POSREDUJEMO VAŠE OSEBNE PODATKE?
Če je to potrebno za namene, ki so navedeni v točki 3, posredujemo vaše osebne podatke našim ponudnikom tehničnih storitev. Za pošiljanje oglasnih sporočil bodo vaši podatki posredovani dobavitelju. 

Če obstaja zakonska obveznost, osebne podatke prenašamo na javne organe in institucije (finančna uprava, sodišča,..).

5. KAKO DOLGO SO VAŠI PODATKI SHRANJENI IN KAKO DOLGO JIH OBDELUJEMO?
Vaše osebne podatke obdelujemo samo toliko časa, kolikor je potrebno. Takoj, ko vaših osebnih podatkov več ne potrebujemo, se ti samodejno izbrišejo. Vsekakor hranimo osebne podatke, ki so potrebni za izpolnitev pogodbe, za čas trajanja celotnega poslovnega odnosa, kot tudi izven njega, v skladu z zakonskimi obveznostmi hrambe osebnih podatkov in dokumentacije.

6. OBVEŠČANJE V PRIMERU IZREDNIH DOGODKOV
Skladno z dejanskimi možnostmi vas bomo obveščali o pomembnih dogodkih, ki bi lahko vplivali na vašo vadbo (npr. preurejanje, zaprtje studia), in o drugih pomembnih informacijah, povezanih z vašim članstvom (npr. po e-pošti ali pa preko sms sporočil).

7. KAKŠNE SO VAŠE PRAVICE?
Pravica do informacij
V primeru obdelave vaših osebnih podatkov imate pravico vedeti o obdelovalnih namenih, kategorijah obdelanih osebnih podatkov, prejemnikih teh osebnih podatkov, obdobju hranjenja, izvoru osebnih podatkov in obstoju avtomatskega odločanja ter vaših pravicah.

Popravljanje in brisanje osebnih podatkov
Pravico imate zahtevati popravek lažnih ali nepopolnih osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas. Pravico imate do izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, če obdelava podatkov ni zakonita in iz naše strani proti brisanju podatkov ne obstaja upravičenost uporabe teh podatkov.
Omejitev obdelave osebnih podatkov
Pravico imate zahtevati omejitev obdelave podatkov. Prenosljivost podatkov

Pravico imate zahtevati izpis podatkov, ki nam jih posredujete v strukturirani, združeni in strojno berljivi obliki. Pravico imamo, da osebne podatke posredujemo neposredno odgovorni osebi, v kolikor je to tehnično izvedljivo.

Ugovor
Iz kakršnega koli razloga, ki izhaja iz vašega posebnega stanja, lahko kadar koli ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov. Če vložite ugovor, ne bomo obdelovali nobenih vaših osebnih podatkov, razen v primeru, da obstajajo utemeljeni legitimni razlogi za obdelavo, ki presegajo vaše interese, pravice in svoboščine ali pa je obdelava nujna za izvrševanje, uveljavljanje ali obrambo pravnih zahtevkov. V primeru ugovora na obdelavo za namene oglaševanja, bomo v vsakem primeru prenehali obdelovati podatke v ta namen.

Pritožba
Imate pravico, da na urad Informacijskega pooblaščenca, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefonska številka: 01 230 97 30, e-pošta: gp.ip(at)ip-rs.si vložite pritožbo, če menite, da so kršene vaše pravice do zasebnosti.

VPRAŠANJA, OPOMBE IN INFORMACIJE
Če imaš vprašanja o naših smernicah za varovanje osebnih podatkov, želiš dobiti informacije o osebnih podatkih, ki jih shranjujemo o tebi, ali jih želiš popraviti ali izbrisati, se na nas obrni na naslov INFO@FITMANIA.NET ali FITNESMANIJA@GMAIL.COM

 

 

Powered by