EN 

PRIJAVA

DIVYA YOGA CENTAR

Participant

First name

Last name

Birthday

E-mail

Phone number

Gender

Tax number

Address

City

Post

Post number

Country

TERMS & CONDITIONS - FOR ENGLISH READ BELOW
UVJETI KORIŠTENJA DIVYA YOGA CENTRA:  


Prihvaćate slijedeće uvjete:  

- Razumijete da satovi u Divya Yoga Centru mogu biti fizički i mentalno iscrpljujući te potvrđujete da dobrovoljno sudjelujete, na vlastitu odgovornost, u programima centra svjesni rizika od ozljeda, gubljenja imovine ili smrti.  
- U niti jednom slučaju Divya Yoga Centar nije odgovoran za čuvanje Vaših osobnih stvari dok ste u prostorijama centra.  
- Prihvaćate uvjet da Vi, Vaši srodnici ili pravni zastupnici neće tužiti Divya Yoga Centar i njene suradnike ili članove zbog bilo kakvih ozljeda, neželjenog psihičkog stanja, izgubljene imovine, ostećenja imovine ili neželjene smrti bez obzira na uzrok.  
- Pristajete i dajete suglasnost da Divya Yoga Centar, Udruga Oneness, prikuplja sljedeće osobne podatke koji se tiču vas, kao člana: ime i prezime, OIB, adresu, godinu rođenja i kontaktne podatke.  
- Pristajete da se gore navedeni osobni podaci koriste u svrhu evidencije i poslovnih knjiga Udruge Oneness.
- Prihvaćate ciljeve i Statut Udruge te izjavljujete da ćete djelovati u skladu s njima.  

Korištenje prostorija Divya Yoga Centra:  

- Vrata za ulazak otvaraju se 10-15 minuta prije početka sata.  
- Prijavite se na pultu i uplatite članarine za vrijeme pauze, prije početka sata.
- Prije sata nemojte konzumirati alkohol i droge, uzimamo pravo da vas zamolimo da odete sa sata ukoliko niste u stanju sudjelovati ili ometate rad grupe.
- Isključite ili stišajte mobitele i ne upotrebljavajte ih u prostoriji za vježbanje.  
- Ostanite do kraja sata, u slučaju da morate otići ranije javite se učitelju.
- Posuđene yoga prostirke nakon sata obrišite sredstvom u spreju i krpicom te ih uredno složite na mjesto u svlačioni.  
- Molimo vas da se ne tuširate za vrijeme satova, niti u kratkim pauzama između.
- Pazite na svoje stvari. Za izgubljene ili ukradene stvari ne odgovaramo.
- Njegujte imovinu i higijenu studija.
- Ako imate ozbiljnijih ozljeda ili bolesti, recite to učitelju prije sata.
- Za vrijeme sata možete odmoriti kad god vam je potrebno.
- Za eventualne ozljede i nesreće ne odgovaramo, na satu sudjelujete na vlastitu odgovornost.
- Ukoliko imate pitanja za učitelja, učinite to na kraju sata.  


DIVYA YOGA CENTRE TERMS & CONDITIONS:  

- You understand that classes at Divya Yoga Centre can be physically and mentally exhausting and you acknowledge that you participate at your own responsibility aware of the risk of injury, loss of property or death.
- Divya Yoga Centre in not responsible for the safekeeping of your personal property while you are in the premises of the centre.
- By agreeing you will confirm that you understand the warning and give your consent that you, your family or lawyer will not press any legal charges against teachers or Divya Yoga Centre (Oneness association) in case of any injuries or death.  
- Hereby you declare to voluntarily agree that Divya Yoga Centre, Oneness association, can collect given personal information concerning you the attendant: name and surname, address, year and place of birth, occupation and contact information.
- You agree that the above given personal data can be used for the purpose of fulfilling the contractual obligations, fee charges and business books of Oneness association.
- You accept the goals and of Oneness Association and declare that you will act in accordance with them.  

Using Divya Yoga Centre premises:  

- Door of the centre opens 10-15 minutes before the start of the class.  
- Check in at the counter and make payments before the class starts.  
- Do not consume alcohol or drugs before the class, we reserve the right to ask you to leave if you are unable to participate or you interfere with the work of the group.  
- Turn off or keep cell phones silent and do not use them in the training room.
- Stay until the end of the class, in case you need to leave early, tell the teacher in advance.  
- After the class wipe the borrowed yoga mat with spray and cloth and neatly fold on the hanger in the locker room.  
- Please do not take a shower during the classes or in the breaks in between.
- Take care of your things. We are not responsible for lost or stolen items.  
- Take care of the centre premises and property.  
- If you have any serious injuries or sicknesses tell to the teacher before the class.
- You can rest during the class whenever you need to.
- We are not responsible for any injuries and accidents, you are participating the classes at your own risk.
- If you have questions for the teacher, ask at the end of the class.

 

Powered by