EN 

PRIJAVA

TENA YOGA

Participant

First name

Last name

Birthday

E-mail

Phone number

Gender

Tax number

Address

City

Post

Post number

Country

UVJETI KORIŠTENJA TENA YOGA PROGRAMA 
EN - TERMS & CONDITIONS, FOR ENGLISH READ BELOW


Prihvaćate sljedeće uvjete:  

- Razumijete da satovi u Tena Yoga programu mogu biti fizički i mentalno iscrpljujući te potvrđujete da dobrovoljno sudjelujete, na vlastitu odgovornost, u programima svjesni rizika od ozljeda, gubljenja imovine ili smrti.  
- U niti jednom slučaju Tena Yoga program nije odgovoran za čuvanje Vaših osobnih stvari dok ste u prostorijama studia.  
- Prihvaćate uvjet da Vi, Vaši srodnici ili pravni zastupnici neće tužiti Tena Yoga program i njene suradnike ili članove zbog bilo kakvih ozljeda, neželjenog psihičkog stanja, izgubljene imovine, oštećenja imovine ili neželjene smrti bez obzira na uzrok.  
- Pristajete i dajete suglasnost da Tena Yoga program prikuplja sljedeće osobne podatke koji se tiču vas kao člana: ime i prezime, OIB, adresu, godinu rođenja i kontaktne podatke.  
- Pristajete da se gore navedeni osobni podaci koriste u svrhu evidencije i poslovnih knjiga Tena Yoga programa.
- Prihvaćate ciljeve i program rada te izjavljujete da ćete djelovati u skladu s njima.  

Uvjeti za sudjelovanje u programu Tena Yoga:  

- Prije sata nemojte konzumirati alkohol i droge, uzimamo pravo da vas zamolimo da odete sa sata ako niste u stanju sudjelovati ili ometate rad grupe.
- Isključite ili stišajte mobitele i ne upotrebljavajte ih za vrijeme sati.  
- Ostanite do kraja sata, u slučaju da morate otići ranije javite se učitelju.
- Pazite na svoje stvari. Za izgubljene ili ukradene stvari ne odgovaramo.
- Njegujte imovinu i higijenu studija.
- Ako imate ozbiljnijih ozljeda ili bolesti, recite to učitelju prije sata.
- Za vrijeme sata možete odmoriti kad god vam je potrebno.
- Za eventualne ozljede i nesreće ne odgovaramo, na satu sudjelujete na vlastitu odgovornost.
- Ako imate pitanja za učitelja, učinite to na kraju sata.  
- Poštujte tišinu grupe te vodstvo učitelja.EN - TENA YOGA TERMS & CONDITIONS:  

- You understand that classes at Tena Yoga program can be physically and mentally exhausting and you acknowledge that you participate at your own responsibility aware of the risk of injury, loss of property or death.
- Tena Yoga program in not responsible for the safekeeping of your personal property while you are in the premises of the studio.
- By agreeing you will confirm that you understand the warning and give your consent that you, your family or lawyer will not press any legal charges against teachers or Tena Yoga program in case of any injuries or death.  
- Hereby you declare to voluntarily agree that Tena Yoga program can collect given personal information concerning you the attendant: name and surname, address, year and place of birth, occupation and contact information.
- You agree that the above given personal data can be used for the purpose of fulfilling the contractual obligations, fee charges and business books of Tena Yoga.
- You accept the goals and the program of Tena Yoga and declare that you will act in accordance with them.  

Conditions for participation on Tena Yoga program:  

- Do not consume alcohol or drugs before the class, we reserve the right to ask you to leave if you are unable to participate or you interfere with the work of the group.  
- Turn off or keep cell phones silent and do not use them in the training room.
- Stay until the end of the class, in case you need to leave early, tell the teacher in advance.  
- Take care of your things. We are not responsible for lost or stolen items.  
- Take care of the studio premises and property.  
- If you have any serious injuries or sicknesses tell to the teacher before the class.
- You can rest during the class whenever you need to.
- We are not responsible for any injuries and accidents, you are participating the classes at your own risk.
- If you have questions for the teacher, ask at the end of the class.
- Respect the silence of the group and teachers leadership.

 

Powered by