Participant

First name

Last name

Birthday

E-mail

Phone number

Gender

Address

City

Post

Post number

Country

izjavljam, da se želim udeleževati aktivnosti, ki jih organizira Center Revitalizacije d.o.o. ter, da bom spoštoval(-a) pogoje uporabe prostorov, pogoje vadbe in drugih aktivnosti ter navodila inštruktorjev.

Pri vadbi bom uporabljal(-a) VELIKO BRISAČO, s katero bom med vadbo pokril(-a) blazino in orodja, na katerih bom delal(-a). Pri vadbi bom primerno in lično športno oblečen(-a), ter obut(-a) v čiste copate, nogavice ali bom vadil(-a) bos(-a). Če noge in nohti niso povsem zdravi (glivice), je obutev obvezna!

Izjavljam, da se vadbe in drugih aktivnosti Centra Revitalizacije udeležujem z zavedanjem, da poleg množice koristnih učinkov na zdravje, psihofizičnih sposobnosti, počutja in osebnega zadovoljstva lahko v določenih primerih nastanejo tudi negativne posledice ali poškodbe.  Zato se obvežem, da bom vadbo in druge aktivnosti izvajal pravilno in pazljivo, da ne bom šel preko svojih sposobnosti, ter da se bom v primeru najmanjše bolečine, slabega občutka, ali slabega počutja takoj ustavil in o tem obvestil vodečo osebo. V primeru, da kljub bolečini in opozorilom telesa vadbo ali druge aktivnosti nadaljujem, se zavedam, da bom morebitne negativne posledice svojih odločitev nosil sam.

Zavezujem se, da se bom po svoji presoji pred pričetkom vadbe posvetoval/a z osebnim zdravnikom ter da bom osebo, ki vodi vadbo pred pričetkom vsake vadbe opozoril/a na morebitne omejitve pri vadbi, predpisane s strani zdravnika, svoje obstoječe zdravstvene težave, obolenja ali druga stanja, ki bi se zaradi nekaterih oblik vadbe na kakršenkoli način lahko poslabšali in se bom takšni vadbi, vajam ali drugim aktivnostim po svoji najboljši presoji tudi izognil/a. Obenem se obvezujem, da bom pri vadbi maksimalno prisoten tako telesno, kot duševno.

želim postati član(-ica) Centra Revitalizacije d.o.o. in dovoljujem obdelavo svojih osebnih podatkov za namene informiranja o delu (spremembe terminov vadb, akcije, oglaševanja…). 

Powered by