EN 

Registracija Sunko Yoga

Participant

First name

Last name

Birthday

E-mail

Phone number

Address

City

Post

Post number

Country

OIB

Suno Yoga Pravila

 • Članarina vrijedi mjesec dana odnosno četiri tjedna za osam satova od datuma uplate, odnosno aktiviranja paketa ili pojavljivanja na prvom satu ili rezervacije online sata.
 • Budući se satovi održavaju online, polaznici koji nisu u mogućnosti sudjelovati na satu u zakazanom terminu dobit će link na snimku sata. Snimka će biti dostupna najmanje tri naredna dana na Zoom platformi. 
 • Ukoliko želite samo snimku sata, taj sat treba svejedno unaprijed rezervirati putem Studionaut sistema.
 • Kada su u pitanju online paketi snimka sata se šalje svim polaznicima koji su se prijavili za tu grupu/paket ili sat i nakon poslane snimke računa se da je taj termin iz paketa iskorišten. Za svaki sat piše najkasnije do kada se može prijaviti i otkazati.
 • Polaznici se ne prijavljuju na gratis satove, već se samo pojave na Zoomu u vrijeme održavanja. Link za Zoom je uvijek isti za sve satove i nalazi se na našoj stranici www.biroradost.hr.
 • Svi online satovi se snimaju putem Zooma, no neće biti javno objavljivani bez pristanka svih koji u njemu sudjeluju, osim za potrebe vježbanja članova grupe (navedeno u prethodnoj točki).
 • Na online satovima putem Zooma sudjeluje se tako da polaznici imaju upaljenu kameru kako bi učitelj mogao vidjeti što polaznici rade, prilagoditi sadržaj njihovim mogućnostima i potrebama te ih savjetovati ili ispraviti tijekom vježbanja.
 • Mjesečna članarina se može pauzirati na minimalno jedan, a maksimalno tri tjedna. Pauza nastupa od datuma kada pauzu zatražite. Članarina se može pauzirati jednom u tri mjeseca.
 • Za vrijeme vježbanja zbog mikrofonije mikrofon svog kompjutera na Zoomu stavite na „mute“.
 • Kašnjenje na online ili fizički sat se tolerira do 5 minuta nakon zakazanog termina.
 • Članovi Sunko Yoge imaju najmanje 15% popusta na sve druge radionice i edukacije Sunko Yoge, ukoliko imaju važeću članarinu.
 • Polaznici snose punu odgovornost za eventualne povrede koje se dogode za vrijeme vježbanja
 • Polaznici su dužni informirati voditeljicu joge o svojim zdravstvenim problemima.
 • Za vrijeme sata polaznici ne govore i ne razgovaraju te slušaju upute učitelja. Pitanja se mogu postavljati nakon završetka sata/ vježbanja.
 • Savjetuje se ne jesti oko dva sata prije vježbanja.
 • Savjetuje se vježbanje bez čarapama zbog mogućeg proklizavanja na prostirci.
 • Tekućinu/ vodu ne savjetuje se konzumirati za vrijeme trajanja sata, već nakon.
Ja, gore navedeni/ a ovime izjavljujem da prihvaćam gore navedena pravila i  svjestan/na sam da instruktor/ica ne snosi odgovornost u slučaju moje povrede ili bilo kakve tjelesne ozlijede, koja nastaje vježbanjem za vrijeme programa joge.  

Izjavljujem da sam suglasan/na da se moji podaci koriste u marketinške svrhe (dostavljanje Sunko Yoga informacija, ponuda i promidžbenih materijala).

 

Powered by