EN 

VPIS

Link za nove tečajnike Plesnega Mesta

Participant

First name

Last name

Birthday

E-mail

Phone number

Address

City

Post

Post number

Country

Splošni pogoji Plesnega mesta

1. Splošno

To je sporazum med vami, udeleženci tečajev, tekmovanj ter ostalih storitev (v nadaljevanju: tečajnik, uporabnik, vi) ter izvajalci storitev, tečajev Plesnega mesta, ki v tem sporazumu zaobjema tri pravne subjekte (PLESNO MESTO d.o.o., PLESNI KLUB M in PLESNI KLUB PLESNO MESTO; v nadaljevanju: Plesno mesto). Če se ne strinjate s Splošnimi pogoji Plesnega mesta, NE POTRJUJTE DOKUMENTA IN NE NADALJUJTE Z REGISTRACIJO.

 

2. Informacije in svetovanje

o pričetku, trajanju tečajev, pedagogu, ki vodi tečaj in ceni tečajev lahko dobite:

 

na www.plesno-mesto.si

po telefonu 01 510 84 84 ali 041 33 33 03 v času uradnih ur

osebno, na vpisnem(ih) mestu(ih) v času uradnih ur.

Informacija o delovnem času vpisnega(ih) mesta je objavljena na vratih vpisnega mesta in na naši spletni strani. V času počitnic uradne ure potekajo v času dežurstva – informacije o urniku dežurstva so na voljo na vratih vpisnega(ih) mesta in na spletni strani.

 

Pišete nam:

 

na naslov PLESNO MESTO,Cesta Ljubljanske brigade 33, 1000 Ljubljana

na e-mail – info@plesnomesto.si

3. Rezervacija tečaja

Lahko jo naredite preko www.plesno-mesto.si. Predhodnje plačilo ni potrebno. Potrditev rezervacije in čas trajanja rezervacije vam pošljemo v odgovoru po mailu. Rezervacija velja samo do datuma, navedenega na rezervaciji. Velja cenik, ki je veljaven na dan vpisa, ne na dan rezervacije.

 

4. Vpis

Vpišete se tako, da izpolnite vpisni kartonček  s svojimi podatki, ki jih vnesemo mi, ali jih vnesete sami ob vpisu v tečaj na naši internetni strani. Z evidenco članstva in podatki ravnamo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

 

Ob vpisu potrdite, da ste seznanjeni s Splošnimi pogoji in Plačilnimi pogoji Plesnega mesta (za nepolnoletne velja potrditev staršev) ter z vplačilom navedenega zneska po ceniku, najkasneje do pričetka prve vaje.

 

Plačilo velja za izbrano število vaj, ki jih obsega izbrani program. V primeru nadaljevanja, mora biti šolnina poravnana najkasneje do pričetka prve vaje, sicer se udeleženec ne more udeležiti vadbe v nadaljevanju tečaja. Plačilo šolnine udeleženec dokazuje z originalom potrdila o plačilu, kar preveri učitelj pred vstopom v dvorano, ali pa med odmorom na vaji. Brez potrdila se udeleženec vaje ne more udeležiti. Ta določba »Splošnih pogojev« je obvezna in se šteje, da so z njo seznanjeni vsi udeleženci oz. njihovi zakoniti zastopniki.

 

Splošni pogoji Plesnega mesta veljajo za vse tečajnike, ki so vpisani v PLESNI KLUB PLESNO MESTO, PLESNO MESTO d.o.o. ali PLESNI KLUB M. S potrjevanjem teh pogojev se strinjate da Plesnemu mestu dovolite prenos vaših Osebnih podatkov ter podatkov o vaši storitvi med pravnimi subjekti PLESNI KLUB PLESNO MESTO, PLESNO MESTO d.o.o. in PLESNI KLUB M.

 

5. Način plačila

Šolnino lahko poravnate na vpisu Plesnega mesta osebno z gotovino ali karticami BA, MAESTRO, KARANTA, VISA, MASTERCARD, DINERS in Mercator Pika  ali z nakazilom (potreben je sklic) na transakcijski račun Plesnega mesta, ki je naveden na računu oz. na predračunu.

 

Morebitni dodatni načini plačila, ki se bodo dodajali bodo obravnavali v ločenih sporazumih v odvisnosti od oblike plačila ali oblike storitve, ki jo bo uporabnik izbral.

 

6. Plačilni pogoji in cenik storitev

Strankam so plačilni pogoji in cenik storitev na voljo na vpisnem(ih) mestu(ih), objavljen pa je tudi na spletni strani www.plesno-mesto.si. Plačilne pogoje in cenik Plesno mesto objavi vsako šolsko leto sproti najkasneje do 25. 8. za novo šolsko leto. Pridržujemo si pravico do spremembe cen in plačilnih pogojev tudi med šolskim letom. V tem primeru stranke, ki jih sprememba zadeva, o spremembi obvestimo preko elektronske pošte, morebitne spremembe pa stopijo v veljavo s prvim dnem naslednjega meseca.

 

7. Nezgodno zavarovanje

Nezgodno zavarovanje ni vključeno v ceno storitev. Nezgodno zavarovanje za morebitna tekmovanja, festivale in nastope v tujini urejate sami.

 

8. Obisk vaj

Na vajo pridete vsaj nekaj minut pred pričetkom v opremi, kot vam svetujemo pri vpisu. Z delom pričenjamo točno, z zamujanjem motite potek dela. Odmori med vajami trajajo največ 5 minut – po izbiri in odločitvi učitelja pri nepolnoletnih tečajnikih oz. po dogovoru s polnoletnimi tečajniki.

 

Cicibane in šolarje starši oddate učitelju pred vhodom v dvorano in jih prevzamete ob koncu ure ponovno pri vhodu v dvorano. Dodatnega varstva nimamo organiziranega, zato odgovarjamo za otroke samo v času rednega programa dela!

 

V tečaj vpisujemo samo do polne zasedenosti tečaja.

 

V primeru, da na tečaj ni vpisano zadostno število tečajnikov, si Plesno mesto pridržuje pravico odpovedi tečaja na dan in uro pričetka prve vaje programa. V primeru odpovedi tečaja zaradi premajhnega števila tečajnikov, že vpisanim vrnemo denar v celoti.

 

9. Dvorane, ure

Programi dela potekajo v dvoranah in ob urah navedenih pri razpisu tečajev.

 

10. Trajanje tečaja in posamezne vaje

Trajanje tečaja je navedeno v razpisu. V splošnem velja, da potekajo programi v obliki celoletnega dela – razdeljeni na četrtletja, ki obsegajo 8 vaj ali na posamezne mesece ter v obliki tečajev, ki obsegajo 8 vaj ali, kot je zapisano v razpisih tečajev.

 

Število vaj tedensko (enkrat, dvakrat ali večkrat tedensko) in trajanje vaje (45, 60 ali 90 minut dela) je navedeno v razpisu. Potreben odmor traja največ 5 minut.

 

Individualne ure potekajo po dogovoru. Drugi, priložnostni tečaji in prireditve potekajo in trajajo po dogovoru oz. kot je zapisano v razpisih tečajev.

 

11. Popusti, promocijske kode

Popusti se med seboj ne seštevajo! V kolikor so izdelki na spletni strani že v akciji oz. je na njih že določen kakršenkoli popust, dodatni popusti zanje ne veljajo.

 

12. Urnik

Plesno mesto se obvezuje izpeljati vse vaje v skladu z navedenim rednim programom v času in na lokaciji razpisanih vaj. V primeru odsotnosti učitelja poskrbimo za enakovredno zamenjavo. V primeru, da zaradi višje sile vaja odpade, vas o odpadli vaji pravočasno obvestimo in jo nadomeščamo po urniku z zamikom v naslednjem tednu ali v drugem terminu (možno tudi na drugi lokaciji) po predhodni najavi (vsaj 7 dni prej).

 

13. Uporaba dvoran

Zasedenost dvoran je znana vsem učiteljem, ki delajo v Plesnem mestu. Tečajniki lahko dvorane uporabljajo samo v času trajanja svojega programa ob prisotnosti učiteljev, učitelji morajo vse dodatne uporabe najaviti po dogovoru na vpisu. Člani selekcij uporabljajo dvorane izrecno na podlagi rezervacije prostih terminov dvoran izključno za potrebe tekmovanj. V vseh ostalih primerih se prosti termini dvorane lahko uporabijo ob rezervaciji in plačilu najema ure dvorane po ceniku.

 

14. Čistoča dvoran in odnos do prostorov

V dvorane tečajniki vstopajo z ustrezno obutvijo (preobuti). V dvoranah je prepovedano kajenje, vnašanje hrane in pijače (razen bidonov) ter neprimeren odnos do vse imovine v prostorih Plesnega mesta. V primeru neupoštevanja tega pravila morajo tečajniki ob opozorilu učitelja prostor zapustiti. Denarja v tem primeru ne vračamo.

 

15. Upoštevanje odsotnosti

Že vplačano šolnino vračamo v celoti samo v primeru, da tečaj odpade zaradi premajhnega števila vpisanih. Cicibanom, za katere se izkaže, da ne morejo slediti programu oz. da ne želijo več obiskovati vaj, po pogovoru učitelja s starši zaračunamo število opravljenih vaj po ceniku, preostanek denarja v celoti vrnemo. Ravnanje v primeru odsotnosti je podrobno opredeljeno v Plačilnih pogojih Plesnega mesta, ki jih Plesno mesto objavi vsako šolsko leto sproti najkasneje do 25.8. za novo šolsko leto.

 

16. Garderoba

Garderoba je na voljo za vse dvorane in ni varovana. Stvari lahko v garderobi puščate na lastno odgovornost. Priporočamo vam, da vrednejše stvari in predmete odnesete s sabo oz. jih shranite na recepciji.

 

17. Pozabljene stvari

Za pozabljene stvari ne odgovarjamo, vse najdene vrednejše predmete pa shranjujemo na recepciji.

 

18. Snemanje in fotografiranje

Plesno mesto plesne vaje, javne nastope in tekmovanja, lahko zvočno in slikovno snema ali fotografira za promocijske in reportažne namene – objavo v tiskanih, radijskih, televizijskih in spletnih medijih. Svoje morebitno nestrinjanje za zvočno in slikovno snemanje ali fotografiranje plesnih vaj nam sporočite vsaj 7 dni pred pričetkom vaj na info@plesnomesto.si.

 

Zadnja vaja v četrtletju () je odprta za javnost in se lahko snema. Večje prireditve v organizaciji Plesnega mesta, ter promocijski nastopi, se snemajo za promocijske namene in objavo v medijih, družbenih medijih in spletnih straneh.

 

19. Nagradne igre

Plesno mesto občasno organizira nagradne igre. Pogoji so objavljeni ob razpisu igre v skladu z zakonodajo.

 

20. Končne določbe

Pogodba o izvajanju storitev je sklenjena, ko naročnik oz. uporabnik vplača obrok ali znesek šolnine. »Splošni pogoji« so sestavni del pogodbe.

 

PLESNO MESTO d.o.o., PLESNI KLUB M in PLESNI KLUB PLESNO MESTO

 

avgust 2018

 

 

Izjava o varovanju osebnih podatkov

1. Splošno

Upravljavci osebnih podatkov so: PLESNO MESTO d.o.o. (Cesta Ljubljanske brigade 33, Ljubljana, 1000 Ljubljana, ID za DDV: SI 51263637), PLESNI KLUB M (Kongresni trg 1, Ljubljana, 1000 Ljubljana, ID za DDV: 88709850) in PLESNI KLUB PLESNO MESTO (Ponova vas 109, Ponova vas, 1290 Grosuplje, ID za DDV: 22192409) (v nadaljevanju Plesno mesto). Morebitna vprašanja o zasebnosti in obdelavi osebnih podatkov lahko naslovite na info@plesnomesto.si.

 

Plesno mesto se zavezuje, da bo varovalo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine. Zbrane osebne podatke bo Plesno mesto uporabljalo izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Plesno mesto spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine, zato bo storilo vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Osebni podatki uporabnikov so eno izmed področij, kateremu Plesno mesto posveča izredno skrb in pozornost, saj se zaveda občutljive narave tega področja.

 

2. Uporaba osebnih podatkov

Plesno mesto za potrebe poslovanja zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje uporabnikove osebne podatke:

 

ime in priimek

naslove

naslov za dostavo

podjetje oz. naziv pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba)

davčno številko pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba)

naslov elektronske pošte (uporabniško ime)

geslo v šifrirani obliki

kontaktno telefonsko številko

državo bivanja;

podatke o zakonitem zastopniku (za mladoletne tečajnike)

druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletni strani

druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno doda naknadno v svojem profilu

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, Plesno mesto ne odgovarja. Za zagotavljanje varnosti in dokazljivosti se zbirajo tudi IP naslovi, iz katerih uporabniki dostopajo do spletnega mesta.

 

Registracija uporabnika:

Na spletni strani www.plesno-mesto.si se lahko posameznik prijavi kot registrirani uporabnik. Vsebine spletne trgovine oz. tečajev so dostopne tudi anonimnim neregistriranim uporabnikom (gostom). Registrirani uporabniki v postopku registracije posredujejo zahtevane podatke. Vsak registriran uporabnik dobi svoje uporabniško ime in geslo, ki je tajno. Uporabnik je dolžan zagotoviti, da bo s svojim uporabniškim imenom in z geslom upravljal izključno sam oz. od njega pooblaščena oseba (oz. v primeru mladoletnosti: zakoniti zastopnik). Končni kupec v spletni trgovini www.plesnomesto.si je izključno tisti registrirani uporabnik oz. neregistrirani uporabnik (gost), ki kupuje blago za osebne namene ali nepridobitno dejavnost.

 

V primeru, da se uporabnik registrira, bo Plesno mesto vpisane podatke do preklica uporabljalo za obdelavo uporabnikovega naročila, pripravo še bolj relevantnih ponudb in za marketinške analize, ki bodo pomagale izboljšati prodajni proces. Podatki bodo lahko uporabljeni tudi za ponovno trženje. Uporabniku registracija olajša spremljanje preteklih nakupov in skrajša nakupni postopek. Plesno mesto podatke hrani do preklica ali odjave skladno z veljavno zakonodajo. Uporabnik se lahko kadarkoli pisno odjavi z mailom, poslanim na info@plesnomesto.si. V primeru, da uporabnik želi izbrisati uporabniški račun, mora e-sporočilo vsebovati naslednje podatke: ime in priimek uporabnika, naslov in elektronski naslov, s katerim se je uporabnik registriral; sporočilo mora biti poslano z elektronskega naslova, s katerim je uporabnik prijavljen kor registrirani član.

 

Nakupovanje kot gost:

V primeru, da uporabnik naročilo izvede kot gost, bo Plesno mesto vpisane podatke uporabilo za obdelavo oddanega naročila. Plesno mesto kot davčni zavezanec mora v skladu s 86. členom ZDDV zagotoviti hrambo računov, ki se nanašajo na dobave blaga ali storitev na ozemlju Slovenije najmanj 10 let po poteku leta, na katero se računi nanašajo – s tem pa se hranijo tudi podatki, ki so na računu.

 

Uporabnik lahko naročila ali vprašanja posreduje tudi preko kontaktnih obrazcev ali e-mailov, objavljenih v spletni trgovini in s tem upravljavcu zaupa navedene podatke. Ti bodo uporabljeni za rešitev uporabnikovega vprašanja. E-maili, navedeni na spletni strani, niso osebni, pač pa poslovni e-naslovi. Torej niso vezani na eno fizično osebo, pač pa podatke, posredovane na ta način, lahko obdelujejo različne osebe – z namenom hitre in učinkovite rešitve uporabnikovega vprašanja. S pošiljanjem sporočil preko spletnega obrazca ali preko elektronske pošte, navedene v tej spletni trgovini, se uporabnik strinja s splošnimi pogoji uporabe spletnega mesta www.plesnomesto.si.

 

Z registracijo in/ali z oddajo naročila na spletni strani izrecno soglašate, da lahko Plesno mesto pridobljene osebne podatke (ime in priimek, naslov prebivališča, elektronski naslov in morebitne druge podatke, ki ste jih posredovali za namene izpolnitve pogodbe – naročila prostovoljno posreduje kupec), razen za namene pogajanj za sklenitev pogodbe ali za izpolnitev pogodbe – naročila (kot določeno v 10. členu veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov), uporabi tudi za namene neposrednega trženja prek vseh oglaševalskih kanalov, ki jih uporablja ponudnik (obveščanje prek telefona in SMS-ov, tiskanih medijev, nenaslovljene in naslovljene direktne pošte, elektronske pošte, itd.), ter za potrebe z neposrednim trženjem povezane statistične in tržne analize, marketinško profiliranje in segmentacijo. Na ta način bomo poskrbeli, da boste o naših aktualnih ponudbah ves čas primerno obveščeni, hkrati pa boste obveščeni zgolj o ponudbah izdelkov, ki najbolj ustrezajo vašim željam.

 

Kot kupec morate soglasje za izvajanje neposrednega trženja prek elektronske pošte ponudniku izrecno podati tudi ob registraciji in/ali oddaji naročila na spletni strani z označitvijo »Soglašam, da Plesno mesto vpisane kontaktne podatke uporabi za namene obveščanja o posebnih ponudbah, novostih in promocijskih kuponih«. V nasprotnem primeru neposrednega trženja prek elektronske pošte kupec ne bo deležen, s tem pa tudi ne bo predhodno primerno obveščen o spletnih akcijah v spletni trgovini.

 

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov (dano bodisi preko spleta bodisi preko drugega prodajnega kanala) lahko kadarkoli brezplačno prekličete z dopisom na elektronski naslov info@plesnomesto.si. Obenem lahko preklic soglasja za izvedbo neposrednega trženja prek elektronske pošte uredite tudi s posredovanjem povratne elektronske pošte – kot odgovor na konkretno elektronsko sporočilo, ki ga ob vsakokratni izvedbi neposrednega trženja prejme s strani ponudnika, in/ali s klikom na povezavo ‘Odjava’ na dnu promocijskih e-mail sporočil. O možnosti preklica soglasja za izvedbo neposrednega trženja prek elektronske pošte boste v vsakem elektronskem sporočilu ustrezno obveščeni.

 

Plesno mesto bo vašo željo po preklicu upoštevalo in najkasneje v 14 dneh dosledno uredila preklic soglasja za namen neposrednega trženja prek vseh oglaševalskih kanalov, ter vas o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvestil. Pri tem nimate nobenih stroškov. Ponudnik vam vsem zagotavlja tudi vse ostale pravice skladno z veljavno zakonodajo, ki je opredeljena v nadaljevanju.

 

Plesno mesto bo kot upravljavec vse pridobljene osebne podatke obdelovala in varovala v skladu z vsakokrat veljavno relevantno zakonodajo, trenutno veljavnimi:

 

– Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) in

 

– Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14, 54/14 in 81/15),

 

– Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (General Data Protection Regulation) ter v skladu z morebitnimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi relevantne zakonodaje.

 

Plesno mesto uporablja aplikacijo Studionaut (lastnik: Studionat d.o.o). Studionaut d.o.o. postane avtomatsko odgovorni upravljalec vaših podatkov, ki ste jih posredovali Plesnemu mestu če se strinjate in sprejmete Splošne pogoje Plesnega mesta in Izjavo o varovanju osebnih podatkov Plesnega mesta, ter Studionaut Splošne pogoje in Studionaut Izjavo o varovanju osebnih podatkov (ang. Data Policy).

 

3. Piškotki in IP naslovi

Upravljavec vsakemu uporabniku ob začetku vsakokratne uporabe spletne trgovine dodeli piškotek za identifikacijo, spremljanje nakupovalne košarice in zagotavljanje sledljivosti (t.i. “cookie”), ki se v pomnilniku strežnika shranjuje le za čas trajanja obiska spletne trgovine in se izbriše po eni uri neaktivnosti. Upravljavec lahko na osebni računalnik uporabnika shrani tudi nekatere trajne piškotke, kot npr. identifikacijska številka uporabnika v šifrirani obliki za prepoznavanje ob naslednjem obisku spletne trgovine ali ocene artiklov, s pomočjo katerega uporabnik ve, katere artikle je že ocenil, posredno pa tudi piškotke zunanje storitve Google Analytics, ki služijo analizi obiskov spletnega mesta. Upravljavec lahko te podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Za potrebe zagotavljanja spletne varnosti Upravljavec zbira tudi IP naslove, iz katerih uporabniki dostopajo do spletne trgovine.

 

O piškotkih

Piškotki niso nič novega, vsi obiskovalci spletnih strani imamo na svojih računalnikih, tablicah, mobitelih shranjenih že veliko piškotkov z različnih spletnih strani. Novo je zgolj to, da z novo zakonodajo (ZEKom-1) prihaja do sprememb glede obveščanja oz. soglašanja obiskovalcev z njihovo uporabo.

 

Kaj so piškotki?

So male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v naprave, s katerimi uporabniki dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga ima uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči. Piškotki niso škodljivi in so vedno časovno omejeni.

 

Zakaj so piškotki potrebni?

So temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletnim mestom je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletno mesto zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih mestih pa bolj učinkovito in prijazno.

 

Nekaj konkretnih primerov uporabe piškotkov:

 

za boljšo uporabniško izkušnjo spletne strani obiskovalcem prilagodimo prikaz vsebine glede na pretekle obiske

za shranjevanje izbire pri ustvarjanju ožjega izbora naprav in ponudbe ter njihove primerjave

na delih spletnih mestih, kjer je potrebna prijava, vas ohranimo prijavljene

za prepoznavanje vaše naprave (računalnik, tablica, mobitel), ki omogoča prilagajanje prikaza vsebine vaši napravi

za spremljanje obiska, kar omogoča preverjanje učinkovitosti prikaza vsebin in ustreznosti oglasov ter stalno izboljšavo spletnih strani

za delovanje določenih storitev so nujni (npr. spletne banke, spletne trgovine in druge oblike e-poslovanja, …)

Onemogočenje piškotkov

Vi odločite, ali boste dovolili shranjevanje piškotkov na vaši napravi. Nastavitve za piškotke lahko nadzirate in spreminjate v vašem spletnem brskalniku.

 

Za informacije o nastavitvah za piškotke izberite spletni brskalnik, ki ga uporabljate:

 

Chrome

Firefox

Interne Explorer 9

Internet Explorer 7 in 8

Opera (stran v angleškem jeziku)

Safari (stran v angleškem jeziku)

Seznam piškotkov na spletnem mestu plesno-mesto.si

 

IME PIŠKOTKA   NAMEN ČAS PIŠKOTKA

 

Google Analytics _ga     Statistika ogledov strani.            5 let

Google Analytics _gid    Statistika ogledov strani.            6 mesecev

moove_gdpr_popup       Nastavitve piškotkov      3 ure

Google Analytics   __utmz           Omogoča statistiko obiska          5 mesecev

Google Analytics __utma            Omogoča statistiko ogledov strani.         2 leti

Google Analytics __utmb            Omogoča statistiko glede na čas prihoda uporabnika na stran.     30 min

Google Analytics __utmc            Omogoča statistiko glede na čas odhoda uporabnika iz strani.     Ob zaprtju spletnega brskalnika

wordpress_test_cookie  Preverja, ali so piškotki vključeni.            Ob zaprtju spletnega brskalnika

wordpress_logged_in_  Piškotki za prijavljene uporabnike           Ob zaprtju spletnega brskalnika

PHPSESSID         Piškotek omogoča shranjevanje sej med posameznimi zahtevami znotraj sistema za upravljanje z vsebinami. Ob zaprtju spletnega brskalnika

 

 

4. Izjava o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov

Upravljavec je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezan k varovanju osebnih podatkov uporabnikov njegove spletne trgovine. Upravljavec ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov Upravljavca.

 

Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval ob prijavi v spletno trgovino, kot tudi ob naročilu nakupa, vključno z vsebino naročil, bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Upravljavec teh podatkov ne bo uporabil v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni osebi. Upravljavec bo podatke uporabnikov uporabil za proces obdelave naročila in obveščanja o naročenih izdelkih in za pošiljanje promocijske e-pošte ter SMS sporočil. Vsi uporabniki se lahko odjavijo od vseh promocijskih sporočil. Upravljavec lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki.

 

Upravljalec bo osebne podatke uporabnikov vodil v zbirki osebnih podatkov samo toliko časa, kot je nujno potrebno, da se doseže namen, za katerega se osebni podatki zbirajo in vodijo oz. kot je nujno potrebno za skladnost z veljavno zakonodajo.

 

Dostavni službi (Pošta Slovenije) bo Plesno mesto zaupalo le potrebne podatke za dostavo kupljenih izdelkov.

 

5. Izvajanje politike zasebnosti

Plesno mesto ima, skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov, varovanje osebnih podatkov urejeno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov.

 

Vse pri Upravljavcu redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletne trgovine. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja z Upravljavcem.

 

Registrirani uporabniki lahko kadarkoli prenehajo uporabljati spletno trgovino in lahko prekličejo svojo registracijo. To storijo tako, da s pisno izjavo na mail info@plesnomesto.si sporočijo preklic registracije. Pred podajo izjave o preklicu registracije mora uporabnik Upravljalcu poravnati vse še neporavnane obveznosti iz naslova opravljenih nakupov v spletni trgovini. Upravljalec bo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine v okviru te politike zasebnosti varoval tudi v primeru preklica registracije.

 

6. Pravica do obveščanja

Uporabnik ima pravico do brezplačnih informacij o njegovih osebnih podatkih, s katerimi razpolagamo, kot tudi pravico do izbrisa teh podatkov. Če imate vprašanja glede izbrisa, predelave ali uporabe vaših podatkov, se obrnite na: info@plesnomesto.si ali nam pošljite zahtevek po pošti.

 

Obvestila: po prijavi na obvestila bosta vaše ime, tel. številka in vaš elektronski naslov z vašim dovoljenjem uporabljena v promocijske namene, dokler se iz obveščanja ne odjavite. Na prejemanje obvestil se prijavite le, če je ob naročilu obkljukano posebno polje, ki vam omogoča prijavo.

 

V primeru vpisa e-mail naslova na Facebook ali v obrazec na spletni strani www.plesnomesto.si, bomo vaš e-mail naslov shranili za namene obveščanja o posebnih ugodnostih in promocijah Plesnega mesta. Iz baze prejemnikov obvestil se lahko kadarkoli odjavite s sporočilom na info@plesnomesto.si ali s klikom na povezavo ‘Odjava’ na dnu promocijskih e-mail sporočil.

 

Pravica, da od Plesnega mesta kot upravljavca osebnih podatkov kadarkoli zahtevate dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:

 

– namene obdelave,

 

– vrste osebnih podatkov, uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah,

 

– predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,

 

– obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, razloge zanj kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika,

 

– eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določim sam (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevam drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki). Za dodatne kopije, ki jih zahtevam, lahko upravljavec zaračuna pristojbino ob upoštevanju stroškov in veljavne zakonodaje,

 

– popravek netočnih osebnih podatkov,

 

– omejitev obdelave, kadar oporekam točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,

 

– je obdelava nezakonita in nasprotujem izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevam omejitev njihove uporabe,

 

– upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, pa jih jaz potrebujem za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,

 

– izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz 17. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekličem to privolitev za obdelavo osebnih podatkov (razen podatkov, ki so nujno potrebni za zagotavljanje zakonske skladnosti poslovanja Plesnega mesta),

 

– prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov,

 

– da zame ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z mano ali na podoben način name znatno vpliva, če so izpolnjene predpostavke iz člena 22. Splošne uredbe o varstvu podatkov,

 

– pravica, da zoper upravljavca vložim pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če menim, da obdelava mojih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

 

Postopek uveljavljanja pravic

Seznanjen sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na upravljavca, in sicer na elektronski naslov info@plesnomesto.si.

 

Seznanjen sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.

 

Seznanjen sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

 

7. Snemanje in fotografiranje

Plesno mesto plesne vaje, javne nastope in tekmovanja, lahko zvočno in slikovno snema ali fotografira za promocijske in reportažne namene – objavo v tiskanih, radijskih, televizijskih in spletnih medijih. Svoje morebitno nestrinjanje za zvočno in slikovno snemanje ali fotografiranje plesnih vaj nam sporočite vsaj 7 dni pred pričetkom vaj na info@plesnomesto.si.

 

8. Dodatna pojasnila

Če imate vprašanja, težave ali pripombe glede te politike zasebnosti, nam to lahko sporočite na elektronski naslov info@plesnomesto.si.

 

avgust 2018


Strinjam se, da s plesnim tečajem pričnem takoj oz. na dan prve vaje tečaja, ko še teče 14-dnevni odstopni rok.

 

Powered by