Udeleženec

Ime

Priimek

Datum rojstva

E-naslov

Telefonska številka

Spol

Naslov

Mesto

Pošta

Poštna številka

Država

Kateri tečaj želiš obiskovati?

Spoštovani udeleženci tečajev Plesnega Studia Intakt in starši oziroma zakoniti zastopniki otrok v programih za otroke!

Naša največja skrb je vaše dobro počutje, kvalitetno in strokovno izvajanje programov  in varno obiskovanje naših programov.
Zato imamo v studiu vrhunsko usposobljene profesionalne plesne pedagoge_inje, ki skrbijo za strokovno izvedbo tečaja, sami pa tečaj obiskujete na lastno odgovornost.

 V našem delu se tudi ves čas srečujemo s fotografsko, video in pisno dokumentacijo udeležencev tečajev Plesnega Studia Intakt.

V ta namen potrebujemo vaše soglasje, da za čas obiska naših programov udeleženec_ka:

  • obiskuje tečaje na lastno odgovornost, s tem soglaša, da na vseh aktivnostih član sodeluje prostovoljno in na lastno odgovornost, oziroma na odgovornost staršev ali zakonitih zastopnikov (vključujoč uporabo studia, odra in rekvizitov), ter se zaveda, da lahko pride do poškodb in se uradno odpoveduje kakršnim koli odškodninskim zahtevkom zoper društvo, vodjo aktivnosti ali uradno osebo društva
  • sodeluje na nastopih ( po lastni izbiri in v dogovoru s pedagogom), ki so določeni z letnim delovnim načrtom in drugih dodatnih nastopih (območno in regijsko srečanje, letna produkcija PS INTAKT, OPUS1, festivali, gostovanja),
  • sodeluje pri snemanjih/ fotografiranjih za video/foto predstavitev PS INTAKT (vnaprej napovedano snemanje/fotografiranje na predstavitvah ali urah tečaja, po lastni izbiri in v dogovoru s pedagogom) 
  • se fotografira na odrskih nastopih in prireditvah,
  • se skupinsko fotografira in se  fotografije uporabljajo izključno za potrebe PS INTAKT: na spletni strani PS INTAKT in Facebook ter Instagram strani, za najave prireditev znotraj INTAKT programa, za promocijske objave,
  • se dosežki udeleženke/ca objavijo na spletni strani PS INTAKT in Facebook ter Instagram strani,

 Vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, uporabljamo izključno za namen in potrebe obveščanja vas o dogodkih v PS Intakt.
 Plesni Studio Intakt vašo zasebnost obravnava v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in določili GDPR.

 PS Intakt podatkov na prijavnici ne bo posredoval nobenim tretjim osebam.

 Kadarkoli se lahko tudi odjavite od prejemanja e-obvestil s tem, da pošljete email s pripisom, oziroma zadevo Odjava.

 

 

Powered by