Studionaut pravilnik o zasebnosti

Prosimo, da natančno preberete, upoštevate Pravilnik o zasebnosti, ki vsebuje pravila in določbe o varovanju zasebnosti in osebnih podatkov, ki so zbrani iz strani Studionaut d.o.o. v nadaljevanju imenovanim »Studionaut«. Pravila o zasebnosti se nanašajo na vse produkte, storitve in spletne strani, ki jih ponuja Studionaut. S sprejemanjem Pravilnika o zasebnosti osebno privolite v to, da se smejo zbirati vaše osebne informacije ter podatki, ki se jih lahko obdela ali posreduje tretjim osebam pod pogoji navedenimi spodaj. Studionaut si kadarkoli pridružuje pravico do sprememb Pravilnika o zasebnosti in uporabi piškotkov brez vnaprejšnjega obvestila, z namenom usklajevanja z zakonodajnimi zahtevami, aktualnimi pravilniki ter spremembami storitev, produktov, ki jih ponuja.

1. Splošno

Studionaut zbira podatke, da lahko vsem uporabnikom zagotovi boljše storitve. Studionaut se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov Studionaut storitev. Zbrane osebne podatke bo Studionaut uporabljal izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Studionaut spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov Studionaut storitev, zato bo storil vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Osebni podatki uporabnikov so eno izmed področij, kateremu Studionaut posveča izredno skrb in pozornost, saj se zaveda občutljive narave tega področja.

2. Podatke, ki jih zbira Studionaut

2.1 Podatki za Studionaut Uporabniški Račun

Studionaut za odprtje Studionaut uporabniškega računa zbira te podatke:

Vsi podatki od vključno točke 2.2 do vključno 2.4 niso obvezni za Studionaut Uporabniški Račun!

2.2 Osebni podatki

Studionaut za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje uporabnikove podatke:

2.3 Podatki o napravi (v primeru uporabe mobilne aplikacije)

Studionaut zbira podatke za povezavo z posamezno napravo:

Studionaut lahko identifikatorje naprav ali telefonsko številko poveže z vašim Studionaut računom.

2.4 Podatki o lokaciji  (v primeru uporabe mobilne aplikacije)

Pri določenih Studionaut storitvah Studionaut zbira in obdeluje podatke o vaši dejanski lokaciji.

Za zbiranje teh podatkov Studionaut uporablja različne tehnologije kot so IP naslov, GPS, WiFi, NFC in drugi senzorji.

3. Pravilnost podatkov

Studionaut ni odgovoren za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki.

4. Varnost podatkov

Studionaut si prizadeva, da podatke, ki jih hrani zaščiti pred nepooblaščenim dostopom ali pred nepooblaščenim spreminjanjem, razkritjem ali uničenjem. Ključne Studionaut storitve, podatki so zaščitene s SSL protokolom. Do Studionaut sistemov lahko dostopajo le pooblaščenci, ki so se zavezali z strogimi pogodbenimi obveznostmi in Studionaut pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov.

        

5. Izjava o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov


Studionaut je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezan k varovanju osebnih podatkov uporabnikov Studionaut storitev. Studionaut ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov Studionauta.

Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval ob prijavi v Studionaut uporabniški račun, kot tudi uporabniški vsebinski podatki znotraj Studionaut storitev, bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Studionaut teh podatkov ne bo uporabil v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni osebi. Studionaut lahko podatke v anonimni sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki.

6. Uporabniški podatki namenjeni javnosti in tretjim osebam

Določene Studionaut storitve omogočajo uporabniku, da objavlja različne vsebine preko Studionaut storitev. Te vsebine so lahko v različnih oblikah, formatih: slikovni, tekstovni, video, audio … Uporabnik sam določa katere so te vsebine in je za te vsebine tudi sam odgovoren. Studionaut si pridrži pravico, da spremlja vaše podatke, vsebine in da odstrani, onemogoči vsebine, ki jih je Studionaut v dobri veri ocenil kot nelegalne, nevarne, žaljive ali v nasprotju z določili sporazuma med Studionautom in uporabnikom. Uporabnik se zaveda in potrjuje, da je vsa njegova vsebina predmet pravilnika o zasebnosti opisana in objavljena na Studionaut spletni strani.

7. Izvajanje politike zasebnosti

Studionaut ima, skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov, varovanje osebnih podatkov urejeno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov.

Vse pri Studionautu redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z določili Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov in z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov ter so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletne trgovine. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja s Studionautom.

8. Dodatna pojasnila

Če imate vprašanja, težave ali pripombe glede pravilnika zasebnosti, nam to lahko sporočite na elektronski naslov  info@studionaut.si

        Ljubljana 21.9.2016