Pogoji uporabe Studionaut aplikacije Active Koper

To je sporazum med vami, uporabniki aplikacije Active Koper (v nadaljevanju: uporabnik, vi) ter lastniki aplikacije, Studionaut d.o.o. (v nadaljevanju: Studionaut). Uporabnik mora skrbno prebrati celotne pogoje o uporabi Studionaut aplikacije Active Koper (v nadaljevanju: pogoji uporabe). Če se ne strinjate s pogoji uporabe NE POTRJUJTE DOKUMENTA, NE NADALJUJTE Z REGISTRACIJO in NE UPORABLJAJTE aplikacije Active Koper (v nadaljevanju: aplikacija).

  1. Vaš račun

Z registracijo uporabnika v aplikaciji, si uporabniku ustvari račun (»account« v angl.). Podatke o uporabniškemu računu naj uporabniki ne razkrivajo tretjim osebam. Uporabnik je sam odgovoren za zaupnost podatkov svojega računa. V primeru zlorab uporabniškega računa je potrebno nemudoma obvestiti support@studionaut.com.

  1. Sprejetje sporazuma in zahteve registracije

Uporabnik se strinja, da bo predložil resnične, natančne, popolne in ažurne podatke. V primeru netočnosti, pomanjkljivosti ali ne ažurnosti podatkov si Studionaut pridrži pravico, da prekine uporabniški račun.

  1. Varstvo osebnih podatkov uporabnika

Studionaut se zaveže, da bo uporabniške podatke uporabljal, tako kot je predpisano v Pravilniku o zasebnosti. Ob obisku spletne strani www.activekoper.si (www.Studionaut.com/Event/Activekoper) oz. aplikacije se nekateri podatki (IP naslov, datum, čas, naslov strani, s katere prihajajo uporabniki) shranijo na strežnik. Ti podatki so anonimni in se uporabljajo zgolj za statistične obdelave. Studionaut si pridrži pravico, da spremlja vaše podatke, vsebine in da odstrani, onemogoči vsebine, ki jih Studionaut v dobri veri ocenil kot nelegalne, nevarne, žaljive ali so v nasprotju z določili teh pogojev uporabe.

  1. Spletne strani tretjih oseb ali ponudnikov

Na spletne strani www.activekoper.si (www.Studionaut.com/Event/Activekoper) oz. aplikaciji so lahko povezave na druge spletne strani/aplikacije, ki so lastništvo tretjih oseb. Studionaut ni odgovoren za spremljanje in evaluacijo teh strani/aplikacij ter ne prevzame nobene odgovornosti vezane na vsebine teh strani. Če se uporabnik odloči obiskati te strani/aplikacije preko povezave na spletnih straneh Studionaut, bo to storil na lastno odgovornost in tveganje.

  1. Izključitev odgovornosti

Produkti (spletne strani/aplikacije) Studionaut so postavljene in vzdrževane z največjo možno mero skrbnosti. Kljub temu Studionaut ne more jamčiti za ažurnost, točnost ali pravilnost vseh informacij na njegovih produktih (spletnih straneh/aplikacijah). Vse informacije na produktih (spletnih straneh/aplikacijah) se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prav tako Studionaut ne sprejema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi neposredno ali posredno nastala zaradi uporabe, nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti spletne strani www.activekoper.si (www.Studionaut.com/Event/Activekoper) oz. aplikaciji.

  1. Storitve plačevanja preko Studionaut produktov

Storitve, ki vsebujejo plačilna orodja ali plačilno programsko in strojno opremo namenjeno uporabniku za uporabo z njegovimi strankami, niso predmet tega sporazuma in so obravnavane v ločenih sporazumih v odvisnosti od paketa ali oblike storitve, ki jo bo uporabnik izbral. Ta sporazum ni vezan na pogoje uporabe za segment gotovinskega plačevanja (davčnih blagajn), plačevanja  kreditnimi/debetnimi karticami ali kateregakoli drugega gotovinskega in negotovinskega plačevanja.  

  1. Končne določbe

Ti pogoji pričnejo veljati z dnem registracije uporabnika in so objavljeni na spletni strani www.studionaut.com.         

Studionaut d.o.o.  13.7.2016